Raspored svetih misa

Crkva sv. Frane na Obali

a) Tijekom godine, od 1.rujna do 30.lipnja
- radnim danom: u 7.30 i 19.00 sati
- nedjeljom: u 7.30; 9.00; 10.30;12.00 i 19.00 sati
b) Ljeto, od 01. srpnja do 31. kolovoza
- radnim danom: u 7.30 i 20.00 sati
- nedjeljom: u 7.30; 9.00; 10.30; 20.00 sati

sv. Stjepan pod borovima (Sustipan)

a) Tijekom godine, od 1. rujna do 30. lipnja
- pon., uto., četv. i pet. u 18.00 sati
- nedjeljom: 11.00 sati
b) Ljeto, od 1. srpnja do 31. kolovoza
- nedjeljom: 10.00 sati
- ljeti, radnim danom na Sustipanu nema sv. mise.

Kaštelet

Tijekom godine, od 1. rujna do 30. lipnja
- nedjeljom: 9.00 sati
- 15. kolovoza sv. misa za Ivana Meštrovića
-
-
-

Kašjuni – Gospe od 7 žalosti

- devetnica i blagdan Gospe Žalosne (15. rujna)
17.00 krunica,
17.30 sv. misa
Sedam petaka Gospi Žalosnoj prije velikog Križnog puta Grada Splita;
15.00 krunica,
15.30 križni put,
16.00 sv. misa.